Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy dłużnik nie chce spłacić należności na drodze polubownej, nasza Kancelaria Adwokacka wysyła przeciwko niemu pozew do Sądu.

To Państwo decydujecie, czy sprawa prowadzona jest:

W kraju siedziby dłużnika, przez lokalnych prawników, z którymi współpracujemy i nadzorujemy cały proces prawny; czy w Polsce, z wykorzystaniem procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Korzyścią, wynikającą z zastosowania procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty, jest oszczędność, szybkość i skuteczność. Proces toczy się w Polsce i prowadzony jest przez naszą Kancelarię Adwokacką.