Kupno wierzytelności zagranicznych

Jeżeli windykacja polubowna za granicą nie przyniesie oczekiwanych efektów, a nie są Państwo zainteresowani ponoszeniem dodatkowych kosztów , możemy zaproponować Państwu przejęcie ryzyka i ciężaru finansowego postępowania sądowego i egzekucji komorniczej w kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

W oparciu o dane uzyskane podczas windykacji jesteśmy w stanie zaproponować przejęcie wierzytelności a następnie jej dochodzenie na koszt naszej kancelarii.