Windykacja na Łotwie

Jeśli macie Państwo problem z odzyskaniem należności na Łotwie to znajdujecie się na właściwej stronie. Łotwa importuje z Polski przede wszystkim maszyny mechaniczne oraz pojazdy, a także artykuły chemiczne i metale nieszlachetne. Niestety w dobie kryzysu coraz częściej spotykamy się z firmami łotewskimi, które nie płacą w terminie za towar czy usługę. W takiej sytuacji konieczne jest podejmowanie szybkich i zdecydowanych kroków. Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika zwlekanie, z dużym prawdopodobieństwem, doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: polskim eksporterom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową, poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o „Windykacji na Łotwie” i poznać warunki współpracy, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.

Sprawdź również ofertę: Windykacja na Ukrainie