Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.

Windykacja zagraniczna do niedawna stanowiła drobną część polskiego rynku windykacyjnego. Firmy francuskie, niemieckie, angielskie i inne, jeśli miały przejściowe trudności finansowe, były na ogól lepszymi płatnikami niż krajowi odbiorcy. Niestety sytuacja ta uległa wyraźnemu pogorszeniu. Gdy pogarsza się sytuacja dłużnika, zwłoka może doprowadzić do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności.
Zawężający się rynek zbytu oraz utrudniony dostęp do finansowania z kredytów, który dla wielu firm z Europy Zachodniej stanowił standardowy sposób bieżącego finansowania działalności, powoduje, że nawet uznane i solidne dotąd firmy mają poważne problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Aby minimalizować niebezpieczeństwo kredytowania się kontrahentów zagranicznych kosztem dostawcy należy podejmować działania zdecydowane, opierające się na świadomości przysługujących praw i sposobów ich egzekwowania.

W Sprawach Windykacji Zagranicznej Bezpłatne Porady Naszych Ekspertów.