Windykacja na Litwie

Jeśli macie Państwo problem z odzyskaniem należności na Litwie to znajdujecie się na właściwej stronie. Litwini importują z Polski głównie artykuły spożywcze, chemiczne, wyroby przemysłu elektromaszynowego i metalurgicznego. Kryzys gospodarczy w bardzo znaczącym stopniu dotknął Państwa Bałtyckie, dlatego konieczna jest zmiana nastawienia do windykacji międzynarodowej.

Windykacja Litwa

Na Litwie jest jeszcze widoczna była dominacja gospodarki rosyjskiej, co wiąże się z trudnościami w negocjacjach, dlatego konieczne jest podejmowanie szybkich i zdecydowanych kroków. Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika zwlekanie, z dużym prawdopodobieństwem, doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: polskim eksporterom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową, poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o „Windykacji na Litwie” i poznać warunki współpracy, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.

Sprawdź również ofertę: Windykacja na Łotwie