Windykacja w Irlandii

Jeśli macie Państwo problem z odzyskaniem należności w Irlandii, to znajdujecie się na właściwej stronie. Eksport do Irlandii bazuje w dużej mierze na przemyśle elektromaszynowym, artykułach rolno-spożywczych, produktach mineralnych i chemicznych, które stanowią ok 80% całości polskiego eksportu do tego kraju. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej i chętniej zakładają swoje firmy w Irlandii i importują towar z Polski. Niestety równie często nie dotrzymują terminów płatności. W takich sytuacjach konieczna jest szybka i zdecydowana interwencja. Wobec narastającego kryzysu we wszystkich państwach europejskich konieczna jest zmiana nastawienia do windykacji międzynarodowej. Przy stopniowym pogarszaniu się sytuacji dłużnika zwlekanie, z dużym prawdopodobieństwem, doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: polskim eksporterom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową, poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o „Windykacji w Irlandii” i poznać warunki współpracy, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.

Sprawdź również ofertę: Windykacja na Litwie