Windykacja w Rumunii

Jeśli macie Państwo problem z odzyskaniem należności w Rumunii to znajdujecie się na właściwej stronie. Eksport do Rumunii bazuje przede wszystkim na produktach mineralnych, maszynach, urządzeniach i sprzęcie elektrycznym. Mimo kryzysu gospodarczego, poziom polskiego eksportu jest wysoki, jednak przedsiębiorstwa rumuńskie z reguły nie są solidne – swoje zobowiązania płacą z dużym opóźnieniem. Ponadto polskie podmioty gospodarcze są często umieszczane przez rumuńskich dłużników pod koniec listy wierzycieli. Zatem, wobec narastającego kryzysu we wszystkich państwach europejskich konieczna jest zmiana nastawienia do windykacji międzynarodowej. Konieczne jest podejmowanie szybkich i zdecydowanych kroków. Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika zwlekanie, z dużym prawdopodobieństwem, doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: polskim eksporterom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową, poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o „Windykacji w Rumunii” i poznać warunki współpracy, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.

Sprawdź również ofertę: Windykacja w Serbii