Warunki finansowe współpracy

Nie pobieramy zaliczek
Nie rozliczamy kosztów
Dokonujemy bezpłatnie, w terminie do 7 dni, analizy wierzytelności pod kątem realności ich odzyskania
Wynagrodzenie prowizyjne płatne jest dopiero po odzyskaniu Państwa należności od dłużnika

Wysokość prowizji uzależniona jest od wysokości wierzytelności oraz jej terminu płatności i ustalana jest indywidualnie ze Zleceniodawcą
Zapewniamy preferencyjne warunki finansowe w kancelarii adwokackiej na postępowanie w celu uzyskania Europejskiego Nakazu Zapłaty