Windykacja w Danii

Jeśli macie Państwo problem z odzyskaniem należności w Danii to znajdujecie się na właściwej stronie. Dania importuje z Polski wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły spożywcze, papiernicze i chemiczne.Dania jest członkiem UE, ale nie stosuje się w niej Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, Rozporządzenia (WE) nr 805 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych oraz Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Od duńskich dłużników należności dochodzimy na podstawie polskich nakazów zapłaty, do których uzyskujemy klauzulę wykonalności w Danii, bądź bezpośrednio w sądzie duńskim za pomocą naszego Partnera Kancelarii Adwokackiej z Kopenhagi.Wobec narastającego kryzysu we wszystkich państwach europejskich trzeba liczyć się z pojawieniem się zatorów płatniczych. W takiej sytuacji konieczne jest podejmowanie szybkich i zdecydowanych kroków. Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika zwlekanie, z dużym prawdopodobieństwem, doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: polskim eksporterom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową.

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o „Windykacji w Danii” i poznać warunki współpracy, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.

Sprawdź również ofertę: Windykacja w Finlandii