Windykacja w Rosji

>Na rzecz polskich eksporterów prowadzimy skuteczną windykację na terenie Rosji oraz całej Wspólnoty Niepodległych Państw.
Windykacja polubowna to pierwszy etap, na którym koncentrujemy się w działaniach odzyskania należności na drodze negocjacji z dłużnikiem.
Jest ona dla Zleceniodawcy korzystniejsza ekonomicznie, gdyż nasz Klient uiszcza opłatę prowizyjną dopiero po odzyskaniu należności przez Kancelarię.
W przypadku, gdy dłużnik nie spłaca należności na drodze windykacji polubownej, a Kancelaria pozyskała informacje, iż funkcjonuje i prowadzi działalność gospodarczą –
proponujemy uzyskanie sądowego nakazu zapłaty i na jego podstawie przeprowadzenie działań windykacyjnych.
To nasz Klient decyduje, czy sprawa procesowana jest w Rosji przez współpracującą z nami, lokalną, Kancelarię Prawną, czy też w Polsce przez naszą Kancelarię Adwokacką.

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności ich odzyskania.

Sprawdź również ofertę: Windykacja na Węgrzech