Windykacja w Szwecji

Jeśli macie Państwo problem z odzyskaniem należności w Szwecji to znajdujecie się na właściwej stronie. Szwecja importuje z Polski przede wszystkim wyroby przemysłu elektromaszynowego, metalurgicznego, drzewno-papierniczego i produkty chemiczne. Na przestrzeni ostatnich 10 lat eksport z Polski do Szwecji sukcesywnie wzrasta (jedynie w 2009 r odnotowano spadek). Są to rokowania dobre dla polskich przedsiębiorców, jednak trzeba mieć na uwadze, że wobec narastającego kryzysu w Europie, liczba niesolidnych kontrahentów również wzrasta. Stąd też pojawia się konieczność szybkiej i zdecydowanej windykacji. Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika zwlekanie, z dużym prawdopodobieństwem, doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu pomagamy naszym Klientom: polskim eksporterom, świadcząc na ich rzecz zarówno windykację polubowną, jak i sądową, poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej o „Windykacji w Szwecji” i poznać warunki współpracy, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.

Sprawdź również ofertę: Windykacja w Rosji