Windykacja Międzynarodowa

Niezależnie czy mowa o interesach prowadzonych w kraju, czy na arenie międzynarodowej, zawsze towarzyszy im ryzyko, że kontrahent, który był do tej pory wypłacalny, nagle przestanie płacić. W takim wypadku najczęściej przestaje on również odpowiadać na wiadomości czy ponaglenia do spłaty zobowiązania. Jeśli nieuczciwy kontrahent funkcjonuje za granicą, niezwykle trudno jest samodzielnie wyegzekwować dług. Nieznajomość przepisów zagranicznego prawa, odmienna kultura czy język mogą stanowić przeszkodę w załatwianiu formalności w obcych urzędach, czy instytucjach. W takich sytuacjach klienci mogą jednak liczyć na skuteczną pomoc naszej kancelarii finansowej.

Tenet to sztab najlepszych prawników i specjalistów w dziedzinie prawa międzynarodowego, którzy zajmują się efektywnym odzyskiwaniem należności oraz zobowiązań bez szkody na Państwa interesach czy relacjach z kontrahentami. Wiedza, doświadczenie oraz indywidualne podejście do problemów naszych Klientów czynią nas profesjonalistami w branży.

Skuteczna windykacja międzynarodowa – w ponad 30 krajach europejskich

Od 24 lat świadczymy usługi windykacyjne na rzecz polskich eksporterów posiadających wierzytelności poza granicami naszego kraju. Skutecznie odzyskujemy należności dla klientów eksportujących swoje wyroby lub usługi do 28 krajów Unii Europejskiej, prowadzimy też windykację w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Kancelaria Finansowa Tenet jest jedyną firmą windykacyjną w Polsce specjalizującą się wyłącznie w windykacji międzynarodowej.

Bezpłatna ocena możliwości odzyskania należności

Bezpłatnie oceniamy wierzytelności pod kątem realności ich odzyskania. Przy windykacji międzynarodowej nie pobieramy zaliczek i nie rozliczamy kosztów dochodzenia należności. Prowizja wynosi od 8% i jest płatna po odzyskaniu należności od dłużnika. Przy większych kwotach wierzytelności wysokość prowizji jest negocjowalna.

Korzyści z polubownej windykacji międzynarodowej

Zdajemy sobie sprawę, jak ważnym etapem jest windykacja międzynarodowa polubowna, która daje możliwość odzyskania należności na drodze negocjacji z dłużnikiem. Jest ona dla Zleceniodawcy korzystniejsza ekonomicznie, gdyż Zleceniodawca uiszcza opłatę prowizyjną dopiero po odzyskaniu należności przez Kancelarię. Po takie rozwiązanie dobrze jest sięgnąć z tego względu, że w razie dalszego pogarszania się sytuacji dłużnika, dłuższa zwłoka w rozpoczęciu działań windykacyjnych często prowadzi do całkowitej utraty możliwości wyegzekwowania zapłaty.

W praktyce pomagamy naszym Klientom: eksporterom oraz usługodawcom, świadcząc na ich rzecz windykację zarówno polubowną, jak i sądową (poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty).