Faktury eksportowe

Wobec dużych problemów polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro zalecamy zamieszczanie n.w. tekstu w j. angielskim na wystawianych przez Państwa fakturach eksportowych z odroczonym terminem płatności:

The buyer agrees that in case of lack of payment from his side and in other matters of dispute, the proper court to decide will be a Polish court. 

( Kupujący wyraża zgodę, że w przypadku braku zapłaty z Jego strony, oraz wszelkich spraw spornych, Sądem właściwym będzie Sąd Polski )

Niezbędnym warunkiem jest podpisanie faktury przez  Kupującego.

Zapis ten ułatwi Państwu ewentualne dochodzenie należności na drodze sądowej (uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty) przed sądem polskim.
W przeciwnym razie sądem właściwym może być sąd w kraju dłużnika.
Fakt że sprawa może być prowadzona przez sąd polski działa na potencjalnego dłużnika z Europy dyscyplinująco.

Uprzejmie zwracamy także Państwa uwagę na okres przedawnienia faktur.
W razie pytań proponujemy  bezpłatne konsultacje w naszej Kancelarii i pozostajemy do dyspozycji.