Brak komentarzy

Windykacja międzynarodowa

Windykacja Międzynarodowa

Przy windykacji międzynarodowej nie pobieramy zaliczek i nie rozliczamy kosztów dochodzenia należności.
Prowizja  dla Kancelarii płatna jest dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika i jej wielkość wynosi od 8%. Przy większych kwotach wierzytelności wysokość prowizji jest negocjowalna.

Kancelaria Finansowa Tenet jest jedyną firmą windykacyjną w Polsce specjalizującą się wyłącznie w windykacji międzynarodowej.
Od 24 lat świadczymy usługi windykacyjne na rzecz polskich eksporterów posiadających należności
poza granicami naszego kraju.

Windykacja zagraniczna polubowna to ważny etap, na którym koncentrujemy się, starając się odzyskać należności na drodze negocjacji z dłużnikiem.
Windykacja polubowna jest dla Zleceniodawcy korzystniejsza ekonomicznie, gdyż Zleceniodawca uiszcza opłatę prowizyjną dopiero po odzyskaniu należności przez Kancelarię.
Wobec stopniowego pogarszania się sytuacji dłużnika – zwlekanie z czynnościami windykacyjnymi najprawdopodobniej doprowadzi do całkowitej utraty możliwości odzyskania należności. Opierając się na tym podstawowym założeniu – pomagamy naszym Klientom: eksporterom oraz usługodawcom, świadcząc na Ich rzecz windykację zarówno polubowną, jak i sądową ( poprzez uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty) .
Skutecznie odzyskujemy należności dla polskich eksporterów sprzedających swoje wyroby lub usługi do 28 krajów Unii Europejskiej.
Bezpłatnie oceniamy wierzytelności pod kątem realności ich odzyskania.