Brak komentarzy

Obecnie nawet niewielkie, lokalne firmy poszukują nowych rynków zbytu poza granicami naszego kraju. Pozyskanie nowego kontrahenta oznacza najczęściej zwiększenie obrotów, a tym samym zysku i szans na rozwój przedsiębiorstwa. Co jednak zrobić, gdy zagraniczny kontrahent nie reguluje terminowo należności za dostarczone przez nas towary? Wierzytelności zagraniczne stanowią całkiem pokaźną część wśród długów, jakie mają do odzyskania polscy przedsiębiorcy, a egzekwowanie należności zagranicznych rodzi znacznie więcej problemów natury formalnoprawnej niż ma to miejsce w przypadku wierzytelności krajowych. Na jakie przeszkody trafiają najczęściej polscy producenci?

Po pierwsze, bariera językowa

Brak skuteczności w działaniach mających na celu odzyskanie zagranicznego długu najczęściej spowodowany jest barierą językową. Tutaj znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym bywa niewystarczająca. Rozmowy, negocjacje, próby perswazji – w takich przypadkach biegłe posługiwanie się językiem obcym wydaje się niezbędne. Poza tym język angielski nie zawsze załatwia sprawę. Jeśli prowadzimy biznes we współpracy z kontrahentem hiszpańskim, czy włoskim, walka o nasze wierzytelności zagraniczne wymagać będzie znajomości języka, którym posługuje się nasz odbiorca. Warto w tym miejscu dodać, że również w kontaktach np. z kancelarią prawną działająca na terytorium kraju kontrahenta, czy też z lokalnym sądem, znajomość języka obcego to warunek absolutnie konieczny.

Aspekty kulturowe i gospodarcze

A także inne czynniki związane np. z geograficzną lokalizacją dłużnika – wszystko to stanowi zasadnicze bariery w odzyskiwaniu zagranicznego długu. Jeśli nie jesteśmy świadomi różnic kulturowych i mentalnościowych, jakie istnieją pomiędzy nami a naszym zagranicznym kontrahentem, najprawdopodobniej trudno będzie nam odzyskać samodzielnie (np. bez wsparcia kancelarii, która specjalizuje się w przeprowadzaniu windykacji na terytorium danego kraju) nasze zagraniczne wierzytelności. Sposób prowadzenia biznesu, relacje, jakie panują na lokalnym rynku, czy też charakter pracy lokalnego sądownictwa – brak znajomości tego typu aspektów może być poważną przeszkodą dla naszego skutecznego działania.

Czas

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że czynnik czasu to również niezwykle istotny element w procesie odzyskiwania zagranicznych wierzytelności. Im później rozpoczniemy działania windykacyjne, tym trudniej będzie odzyskać nam należności. Z kolei szybkie rozpoczęcie działań windykacyjnych w stosunku do zagranicznych kontrahentów daje dużą szansę na przyspieszenie wyegzekwowania należności.

Windykacja zagraniczna trwa standardowo od 120 do 160 dni. A jak się okazuje, do windykacji trafiają najczęściej sprawy, w których należności bywają znacznie przeterminowane, bowiem wierzyciel sam na własną rękę próbował odzyskać dług. Takie działania najczęściej są bezskuteczne, a jedynie wydłużają cały proces.

Braki w dokumentacji

Istotną przeszkodą w sprawnej realizacji zagranicznej windykacji są braki w dokumentacji, jaką prowadzimy na okoliczność transakcji z naszym zagranicznym kontrahentem. Konieczne jest tutaj zatem pilnowanie wszelkich umów, faktur, potwierdzeń przyjęcia towaru, ustaleń dotyczących sposobu jego dostawy i jakości. Kompletna dokumentacja pozwoli ograniczyć możliwość uznania długu za należności sporu, np. ze względu na niezgodne z zamówieniem opakowanie lub termin dostawy.

Błędne przekonania

Wielu przedsiębiorców próbuje na własną rękę odzyskać swoje zagraniczne wierzytelności. Skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych w tym zakresie wydaje się dla większości rozwiązaniem zbyt kosztownym. To jednak błędne przekonanie, generujące przede wszystkim zwłokę w skutecznej windykacji, a jak wcześniej wspomnieliśmy, czas ma tutaj kluczowe znaczenie. Jedynie wyspecjalizowane instytucje, zajmujące się zarządzaniem należnościami, zagraniczną windykacją i odzyskiwaniem zagranicznych długów dają gwarancję uzyskania profesjonalnej wiedzy w zakresie naszych możliwości odzyskania należności od zagranicznego kontrahenta i sprawnego przeprowadzenia wszelkich niezbędnych działań. To właśnie tego typu instytucje (kancelarie), poprzez sieć współpracujących ze sobą biur, mogą w szybki i bezpośredni sposób śledzić zmiany obowiązującego prawa, wskazywać optymalne dla danej sytuacji środki zabezpieczenia należności i skutecznie przeprowadzić proces windykacji.

Co zrobić z kolei w sytuacji, gdy okazuje się, że kondycja finansowa naszego zagranicznego dłużnika jest niestabilna i gdy pojawia się ryzyko niewypłacalności? Jedynym sensownym rozwiązaniem będzie tutaj skierowani sprawy na drogę sądową. W takim przypadku bezwzględnie warto sięgnąć po pomoc specjalizującej się w takich sprawach kancelarii finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *