Brak komentarzy

Faktura wewnątrzwspólnotowa to dokument, jaki wystawiany jest w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT). Cechą charakterystyczną faktury jest opodatkowanie 0% stawką VAT. Jednak aby skorzystać z tak preferencyjnego opodatkowania, należy spełnić określone warunki. Jakie dokładnie? Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – czym jest dokładnie takie rozwiązanie?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z terytorium Polski do kraju Unii Europejskiej, na rzecz podatnika podatku VAT (zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych) pochodzącego i działającego na terytorium państwa członkowskiego Unii. Aby zatem dana transakcja mogła zostać zakwalifikowana jako WDT, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. Nabywca naszych towarów musi być podatnikiem VAT. Co więcej, musi być on zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego UE innym niż Polska (nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy)
  2. Nabywca naszych towarów musi posiadać numer VAT UE spoza Polski.
  3. Nasza firma, jako sprzedawca towarów, powinna być zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, niekorzystający ze zwolnienia.
  4. Konieczne jest także zgłoszenie w urzędzie skarbowym zamiaru dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (tutaj posługujemy się numerem NIP z prefiksem PL).

Faktura wewnątrzwspólnotowa – kiedy należy ją wystawić?

Obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów powstaje w momencie wystawienia dokumentu, jakim jest faktura wewnątrzwspólnotowa. Fakturę wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy dostawy.

Jeśli realizowane przez nas wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów mają charakter ciągły i trwają dłużej niż 1 miesiąc, każda dostawa uznawana jest za dokonaną z upływem kolejnego miesiąca. I w takiej perspektywie powinniśmy wystawiać przedmiotowe faktury.

0% stawka VAT w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Jak już wspomnieliśmy, faktura wewnątrzwspólnotowa może zawierać preferencyjną, 0% stawkę VAT. Jak jednak skorzystać z takiego rozwiązania? Standardowo wszystkie WDT podlegają opodatkowaniu 0% stawką VAT, jednak powinniśmy pamiętać o spełnieniu pewnych wymogów.

Najistotniejszą kwestią jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Odpowiedniej, a zatem potwierdzającej, że towary będące przedmiotem WDT faktycznie fizycznie wywieźliśmy z terenu Polski do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dokumentacją taką będą m.in. dokumenty przewozowe, które otrzymamy do przewoźnika (spedytora), kopia faktury oraz specyfikacja ładunku. Szczegółowy zakres wymaganej w takiej sytuacji dokumentacji został określony przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT.

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem WDT, którego dokonujemy samodzielnie przy zastosowaniu naszych własnych środków transportu, bądź też gdy transport realizuje nabywca naszych towarów, oprócz kopii faktury i specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku wymagana dokumentacja będzie musiała zawierać informacje w zakresie:

  • danych podatnika (a zatem naszej firmy) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz danych nabywcy towarów;
  • adresu, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  • określenia towarów i ich ilości;
  • potwierdzenia przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium Polski
  • rodzaju oraz numeru rejestracyjnego środka transportu, którym są wywożone towary, (może to być także numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego).

Jak widać, możliwość skorzystania z 0% stawki podatku VAT w fakturach wewnątrzwspólnotowych jest mocno sformalizowana. Według orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nawet nadmiernie sformalizowana. Dlatego też w kwestiach, które dostarczają nam tutaj wątpliwości i pytań warto skorzystać z fachowej pomocy kancelarii specjalizującej się w transakcjach WDT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *