Brak komentarzy

Bez opłat w ciągu 1 dnia przeprowadzimy wstępną weryfikację dłużnika i ocenimy wierzytelność pod kątem realności jej odzyskania.

Faktura eksportowa to dokument wystawiany w eksporcie towarów, a zatem w sytuacji, gdy dokonujemy sprzedaży poza granice Unii Europejskiej. Zanim jednak wystawimy tego rodzaju fakturę, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy realizowana przez nas transakcja spełnia kryteria kwalifikujące do uznania jej za eksport. Przy wypełnieniu określonych warunków możemy skorzystać w takim przypadku z opodatkowania VAT stawką 0%. Jednak zacznijmy od początku…

Eksport towarów zgodnie z ustawą o VAT – jakie warunki trzeba spełnić?

Faktura eksportowa wystawiana jest w przypadku eksportu towarów. Co jednak dokładnie oznacza eksport w rozumieniu ustawy o VAT? Otóż aby dana transakcja spełniała warunki pozwalające uznać ją za eksport, bezwzględnie:

  • my, jako sprzedawca, musimy być polskim podatnikiem VAT,
  • nasze towary muszą zostać fizycznie przemieszczone z terytorium Polski do kraju spoza terytorium Unii Europejskiej,
  • nasza dostawa zostanie zgłoszona do odprawy celnej.
  • Wywóz naszych towarów poza terytorium Unii musi być zatem potwierdzony przez odpowiedni organ celny określony w przepisach celnych. Poza tym wywóz musi być dokonany w ramach dostawy towarów.

Faktura eksportowa a faktura dokumentująca WDT – na czym polega różnica?

Różnica pomiędzy fakturą dokumentującą Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów (WDT) a fakturą eksportową jest taka, iż w przypadku eksportu (faktura eksportowa) nie ma znaczenia kraj nabywcy. Może być to zatem firma z terytorium Unii Europejskiej (NIP z prefiksem unijnym), jak i spoza niej, a nawet firma rodzima (krajowa). Co więcej, tutaj odprawa celna może zostać zrealizowana zarówno w polskim urzędzie celnym, jak i w urzędzie innego kraju Unii. Jedyny warunek konieczny w tej kwestii do spełnienia, to fizyczny wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej.

Faktura eksportowa – czym się charakteryzuje?

Faktura dokumentująca eksport naszych towarów nie posiada jakiś cech szczególnych, których obecność wymagana by była np. zapisami ustawy o VAT. Istnieje tutaj jednak kilka kluczowych elementów definiujących fakturę eksportową oraz właściwych dla takiego właśnie rozwiązania.

Pierwszy z owych elementów to charakterystyczna stawka VAT, a mianowicie 0%. Zastosowanie takiej preferencyjnej stawki możliwe jest przy spełnieniu wszystkich warunków kwalifikujących naszą dostawę jako eksport i przy potwierdzeniu tego faktu przez organ celny. Inne charakterystyczne dla faktury eksportowej elementy to:

  • możliwość wystawienia faktury z opisem w języku innym niż polski,
  • możliwość wystawienie w złotówkach bądź innej walucie, bez konieczności przeliczenia w takim wypadku na PLN,
  • opis towaru zgodny z opisem, jakie zamieszczony zostaje na dokumencie celnym,
  • zapisy na fakturze wymagane przepisami celnymi.

Generalnie faktura eksportowa wystawiana jest na takich samych zasadach i zawiera podobne elementy, co zwykła faktura VAT. Fakturę w tym przypadku wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat faktury eksportowej?

Z pewnością istotną informacją dla przedsiębiorców wystawiających faktury eksportowe będzie fakt, iż w przypadku konieczności dokonania korekty sprzedaży przy zastosowaniu faktury korygującej, eksporter nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia tejże faktury. Poza tym warto w tym miejscu wspomnieć, że wartość faktury eksportowej, po przeliczeniu na złotówki, umieszcza się w deklaracji VAT w pozycji „eksport towarów”, w momencie powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, czyli w dacie dokonania dostawy. Eksportu nie wykazujemy natomiast w informacji podsumowującej VAT-UE. Pamiętajmy, że dla wykazania faktury eksportowej w deklaracji VAT niezbędne są dokumenty potwierdzające dostawę, tj. właściwe dokumenty celne (standardowo IE-599, ewentualnie SAD).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *