Brak komentarzy

Coraz więcej, także mniejszych firm, decyduje się na eksportowanie swoich produktów i usług. Transakcje zawierane z zagranicznymi kontrahentami to szansa na zwiększenie obrotów firmy, a tym samym jej zysków, co finalnie najczęściej pozwala na rozwój prowadzonej działalności. Jednak tak, jak w przypadku krajowych transakcji, tak i w obrocie międzynarodowym pojawia się ryzyko niewywiązania się kontrahenta z umowy. Jak odzyskać w takim przypadku nasze zagraniczne należności? Tutaj sprawdzi się rozwiązanie w postaci europejskiego nakazu zapłaty.

Czym jest europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty to narzędzie, którym dysponuje sąd w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Nakaz wydawany jest w stosunku do podmiotów z krajów Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii i pozwala zasadniczo uprościć, przyspieszyć oraz ograniczyć koszty procesów sądowych w sytuacji dochodzenia należności od zagranicznych kontrahentów.

Procedura postępowania jest tutaj w całości regulowana przez Rozporządzenie (WE) Nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006r. i dotyczy transgranicznych spraw handlowych oraz cywilnych.

Dlaczego warto sięgnąć po rozwiązanie, jakim jest europejski nakaz zapłaty?

Nasze zagraniczne należności mogą zostać sprawnie odzyskane dzięki procedurze, która sama w sobie jest nieskomplikowana. Uproszczony charakter to bowiem podstawowa zaleta europejskiego nakazu zapłaty (ENZ). Kluczową rolę odgrywają tutaj odpowiednie formularze, które musi wypełnić wierzyciel i które, co niezmiernie istotne, można wygodnie przesyłać drogą elektroniczną.

Ograniczenie do minimum wszelkich formalności to kolejny plus procedury ENZ. Sąd, analizując złożony przez nas pozew, nie ocenia dowodów w sprawie. W tym wypadku kluczowe znaczenie ma brak błędów formalnych, kompletność formularzy i niewniesienie przez dłużnika ewentualnego sprzeciwu.

Kiedy i jak działać, aby odzyskać należności zagraniczne?

Europejski nakaz zapłaty to narzędzie niezwykle skuteczne, sprawne i pozwalające rozwiązać zagraniczne problemy eksporterów w zakresie nierzetelnych kontrahentów. Czy jednak jest to jedyne rozwiązanie i czy musimy wkraczać na drogę sądową, aby odzyskać nasze zagraniczne należności? Otóż faktem jest, że sprawdzenie rzetelności zagranicznego partnera biznesowego jest raczej trudnym zadaniem, z pewnością trudniejszym niż ma to miejsce w przypadku krajowych odbiorców naszych towarów lub usług. Stąd też sytuacja, w której okaże się, że zagraniczny kontrahent ma problemy finansowe, które uniemożliwiają zapłatę należności, jest całkiem realna. I tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie skierowanie sprawy regulacji długu na drogę sądową.

Dlaczego nie warto podejmować w tym zakresie samodzielnych działań?

Jak się okazuje, zdecydowana większość firm, które próbowały samodzielnie wyegzekwować zapłatę za swoje towary bądź usługi, nie odniosła pożądanych rezultatów. Po długim okresie bezskutecznych prób eksporterzy zwracali się do profesjonalnych firm i kancelarii specjalizujących się w odzyskiwaniu zagranicznych długów. W tym wypadku jednak czas działał już na niekorzyść wierzyciela. Przede wszystkim należności w takim wypadku bywały już mocno przeterminowane, co znacznie utrudnia (choć oczywiście nie wyklucza) przeprowadzenie zagranicznej windykacji. Dlatego też zastanawiając się, czy warto od razu sięgać po konkretne instrumenty prawne, w tym europejski nakaz zapłaty i pomoc wyspecjalizowanej w tym zakresie kancelarii, nie powinniśmy mieć absolutnie żadnych wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *