Brak komentarzy

Prowadzenie działalności gospodarczej może dostarczać sporo satysfakcji i stanowić dobry sposób na zarobienie pieniędzy. Jednak każdy przedsiębiorca wie, że własny biznes to także praca praktycznie 24 godziny na dobę i często, niestety, także problemy z nierzetelnymi kontrahentami. Odzyskiwanie wierzytelności, także tych zagranicznych, to coś, co wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

1. Windykacja polubowna

Na czym polega windykacja polubowna? W skrócie jest to rozwiązanie, w którym wierzyciel dąży do zakończenia sprawy poprzez motywowanie, skłanianie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu. Taki sposób na odzyskiwanie wierzytelności wymagać będzie od nas pewnych umiejętności w zakresie stosowania perswazji. Nie podejmując czynności prawnych, możemy skorzystać z takich instrumentów, jak:

  • kontakt z wierzycielem (osobisty, telefoniczny, poprzez e-mail);
  • wystosowywanie wezwań do zapłaty i odzyskania należności;
  • poinformowanie dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie;
  • poinformowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków i konsekwencjach niespłacenia długu (wniesienie sprawy do sądu);
  • podejmowanie negocjacji.

Podstawową zaletą polubownego sposobu na odzyskiwanie wierzytelności są z pewnością niskie koszty takich działań. Jednak skuteczność takiego odzyskiwania długów na własną rękę nie należy do najwyższej. Polubowne załatwienie sprawy bez udziału profesjonalnej firmy windykacyjnej w przypadku kontrahenta zagranicznego jest na ogół skazane na niepowodzenie (wysoki koszt, konieczność odbywania podróży zagranicznych oraz oczywiści konieczność biegłej znajomości języka obcego).

2. Windykacja sądowo-egzekucyjna

Windykacja sądowo-egzekucyjna polega na uzyskaniu przez wierzyciela prawomocnego wyroku, który to z kolei pozwala zwrócić się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. Tutaj sięgamy po takie instrumenty, jak

  • wystosowywanie wezwań do zapłaty,
  • wytoczenie przeciwko dłużnikowi powództwa o zapłatę
  • skierowanie sprawy do komornika.

Zaletą windykacji sądowo-egzekucyjnej jest dodatkowo przerwanie biegu terminu przedawnienia.

3. Windykacja samodzielna

Decydując się się na windykację samodzielną możemy skorzystać zarówno z rozwiązania na drodze polubownej, jak i sądowo-egzekucyjnej. Jednak warto tutaj pamiętać, że samodzielnie próby odzyskiwania wierzytelności wiążą się z koniecznością samodzielnego podejmowania szeregu czynności, poświęcenia czasu, kontrolowania konsekwencji działań. Istotne znaczenie ma tutaj regularny, stały kontaktem z dłużnikiem, co w przypadku kontrahenta zagranicznego może być trudnym zadaniem.

4. Zlecenie windykacji długów kancelarii

Odzyskiwanie wierzytelności (zarówno od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych) poprzez skorzystanie z usług kancelarii finansowej specjalizującej się w realizacji działań windykacyjnych to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie na odzyskanie długu. Niewątpliwą zaletą zlecenia windykacji należności kancelarii jest oszczędność naszego czasu. Taki właśnie sposób windykowania długów jest najbardziej sprawny, szybki i skuteczny, a przedsiębiorca może skupić się w tym przypadku na swojej bieżącej działalności. W przypadku wierzytelności zagranicznych skorzystanie z usług kancelarii finansowej to wręcz jedyny skuteczny i sensowny sposób, aby odzyskać dług od kontrahenta, który uchyla się od zapłacenia za wyeksportowane przez nas towary. Choć zlecenie windykacji długów kancelarii wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia nieco wyższych kosztów, niż te przypadające np. na samodzielną windykację, jest to rozwiązania w ogólnym rozrachunku zdecydowanie bardziej opłacalne.

5. Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty to instrument szybkiej i skutecznej windykacji sądowej, stosowany w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych, a zatem przeznaczony dla eksporterów. Jeśli mamy kłopot z nierzetelnym kontrahentem z zagranicy, możemy sięgnąć po takie właśnie rozwiązanie.

Europejski nakaz zapłaty, powołany do życia rozporządzeniem (WE) Nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r., ma na celu uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych. Pozew o wydanie ENZ składa się na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki, sąd, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty, który wraz z pozwem doręcza dłużnikowi. Jeżeli dłużnik nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie 30 dni, sąd niezwłocznie stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty, a nasz kontrahent musi uregulować należność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *